LBM - Cong ty co phan Khoang san & Vat lieu xay dung Lam Dong

21/04/2019 | 
Cỡ chữ
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 
Trang chủ arrow Mô hình tổ chức
Mô hình tổ chức nhiệm kỳ 2016-2020

hc_nam_2016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng được thể hiện theo sơ đồ sau:

 

  CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

 

1.1               Đại hội đồng Cổ đông
               Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ có trách nhiệm bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các thành viên khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
               Tải Điều lệ Công ty: dieu_le_cty_sua_doi_2007
               Tải Quy chế quản trị Công ty: quy_che_quantri_cty_2007-unicode
               Tải Điều lệ Công ty có sửa đổi, bổ sung năm 2011: dieu_le_cty_sua_doi_2011
  
 1.2               Hội đồng Quản trị
                Hội đồng Quản trị (HĐQT) là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 07 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm. Các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT.  
 
 1.3                 Ban điều hành
                  Ban điều hành của Công ty gồm có Tổng Giám đốc Công ty, một số phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc nghiệp vụ, kế toán trưởng và các cán bộ quản lý cần thiết khác phù hợp với cơ cấu quản lý của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm (hoặc tuyển dụng), là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phó tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm (hoặc tuyển dụng) theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty.
1.4                 Ban kiểm soát
                  Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hocạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm do ĐHCĐ bầu ra.  
 
              
2         DANH SÁCH THÀNH VIÊN
2.1       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2016 - 2020):

1.Ông Lê Đình Hiển                            - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.Ông Nguyễn An Thái                        - Thành viên Hội Đồng Quản trị

3.Ông Hầu Văn Tuấn                               - Thành viên Hội Đồng Quản trị

4.Ông Nguyễn Quang Trung                 - Thành viên Hội Đồng Quản trị

5.Ông Lê Văn Quý                               - Thành viên Hội Đồng Quản trị

6.Ông Trần Hùng Phương                   - Thành viên Hội Đồng Quản trị

7.Ông Lương Minh Nhật                    - Thành viên Hội Đồng Quản trị

 

2.2       BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2016 - 2020):

 

1.Ông  Vũ Ngọc Phách                               - Trưởng Ban Kiểm soát
 
 
2.Ông  Lê Thanh Hòa                                 - Thành viên Ban Kiểm soát
 
 
3. Bà   Nguyễn Thị Thu Hương                - Thành viên Ban Kiểm soát

 

2.3       BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :

 

1        Ông  Nguyễn An Thái           - Tổng Giám đốc Công ty

 

2        Ông  Trần Đại Hiền            -  Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

3    Ông  Đặng Ngọc Hải           - Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

 

4   Ông  Lê Cao Quang            - Phó Tổng Giám đốc Công ty (kể từ ngày 20/07/2015)

 

5        Ông  Lê Nam Đồng                            - Q. Kế toán trưởng Công ty (kể từ 15/02/2014)

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
< Trước   Tiếp >

Đăng ký bản tinSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay561
mod_vvisit_counterTháng này18846
mod_vvisit_counterTổng cộng1489114

Random Image

Không có hình